Magunkról


Az MGT a germanisztika, vagyis az ógermán, német, skandináv, holland, fríz, jiddis irodalom- és nyelvtudomány, valamint a német szakmódszertan magyarországi kutatásának és oktatásának előmozdítására és összehangolására, valamint a tagok szakmai érdekeinek képviseletére 1994-ben alapított országos tudományos egyesület.

Az MGT főbb feladatait az alábbiakban határozza meg:

(a) a magyarországi germanisztika ügyének képviselete, előmozdítása bel- és külföldön;

(b) tudományos kutatási programok támogatása;

(c) évkönyv kiadása, mely elősegíti a tagok szakmai kontaktusát és kölcsönös tájékoztatását;

(d) a magyarországi germanisztikai kutatások koordinálása, országos akciók szervezése, tudósok, tudományos kutatók és oktatók, tudományos ösztöndíjasok cseréjének előmozdítása; megbeszélések tartása, tapasztalatok összevetése, szakmai előadások tartása és közös kutatások végzése céljából;

(e) kapcsolattartás hasonló célokat valló szervezetekkel, különösen a Magyar Tudományos Akadémiával és annak kutatóhelyeivel.

 

Az egyesület alapítója és 2004 óta tiszteletbeli elnöke Vizkelety András, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

 

Részletesebb információk az alapszabályban.

 

Kapcsolat

 

Dr. Ritz Szilvia (titkár)

Szegedi Tudományegyetem BTK

Germán Filológiai Intézet, Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék

H-6722 Szeged

Egyetem u. 2.

Email: gug.ungarn(at)gmail.com